პუბლიკაციები

ყდა სათაური ენა სფერო წელი

Privativism as a Trait of Georgia's Modern Economic Policy

  • ავტორები: Vladimer Papava
  • გამომცემელი: The Central Asia-Caucasus Analyst
  • ტიპი: სტატია
  • გვერდი: 4
ინგლისური ეკონომიკა 2017
დაბრუნება სრულ სიაზე
© 2017 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.