პუბლიკაციები

ყდა სათაური ენა სფერო წელი

Georgia’s Modern Decisions And Threats Of Expansion Of Russian Presence In Caucasus

  • ავტორები: Vladimer Papava
  • გამომცემელი: Eurasia Review
  • ტიპი: სტატია
  • გვერდი: 4
ინგლისური ეკონომიკა 2017
დაბრუნება სრულ სიაზე
© 2017 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.