პუბლიკაციები

Search
ყდა სათაური ენა სფერო წელი

Georgian and Russian Experts Searching for Ways of Normalization

 • ავტორები: Kakha Gogolashvili, Ivlian Haindrava et al.
 • გამომცემელი: Georgian Foundation for Strategic and International Studies
 • ტიპი: პუბლიკაცია
 • გვერდი: 45
ინგლისური, რუსული საერთაშორისო ურთიერთობები 2018

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლის გაზრდა ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 • ტიპი: კვლევა
 • გვერდი: 22
ინგლისური, ქართული სხვა 2017

საქართველო და ევროკავშირი: ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე

 • ავტორები: კახა გოგოლაშვილი და სხვა.
 • გამომცემელი:
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 77
ინგლისური, ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები, ეკონომიკა 2017

ქრონიკული სიღარიბე და შემოსავლების უთანაბრობა საქართველოში

 • ავტორები: მერაბ კაკულია და სხვა.
 • გამომცემელი: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 57
ინგლისური, ქართული ეკონომიკა 2017

Belt And Road Initiative, The Russian Factor And Main Challenges For Georgia

 • ავტორები: Vladimer Papava
 • გამომცემელი: Eurasia Review
 • ტიპი: სტატია
ინგლისური ეკონომიკა 2017

Strategic Communication - Influencing Public Perceptions- Interview with Dr. Vivian S. Walker

 • ავტორები: Dr. Vivian S. Walker
 • გამომცემელი:
 • ტიპი: ინტერვიუ
 • გვერდი: 5
ინგლისური მედია 2017

საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები და სამომავლო პერსპექტივები

 • ავტორები: კახა გოგოლაშვილი
 • გამომცემელი: GCSD
 • ტიპი: პოლიტიკის დოკუმენტი
 • გვერდი: 69
ინგლისური, ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2017

Iran and the Region - Interview with Alex Vatanka

 • ავტორები: Alex Vatanka
 • გამომცემელი:
 • ტიპი: ინტერვიუ
 • გვერდი: 6
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2017

Features Of Governmental ‘Business’ In Post-Soviet Georgia

 • ავტორები: Vladimer Papava
 • გამომცემელი: Eurasia Review
 • ტიპი: სტატია
ინგლისური ეკონომიკა 2017

Georgia and Azerbaijan: From Partnership to Interdependence

 • ავტორები: Giorgi Badridze
 • გამომცემელი: Caucasus International
 • ტიპი: სტატია
 • გვერდი: 10
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2017

Privativism as a Trait of Georgia's Modern Economic Policy

 • ავტორები: Vladimer Papava
 • გამომცემელი: The Central Asia-Caucasus Analyst
 • ტიპი: სტატია
 • გვერდი: 4
ინგლისური ეკონომიკა 2017

Georgia’s Modern Decisions And Threats Of Expansion Of Russian Presence In Caucasus

 • ავტორები: Vladimer Papava
 • გამომცემელი: Eurasia Review
 • ტიპი: სტატია
 • გვერდი: 4
ინგლისური ეკონომიკა 2017

Georgia and Russia: in Search of Ways for Normalization

 • ავტორები: Paata Gaprindashvili, Sergey Utkin et al.
 • გამომცემელი: Georgian Foundation for Strategic and International Studies
 • ტიპი: პოლიტიკის დოკუმენტი
 • გვერდი: 50
ინგლისური, რუსული საერთაშორისო ურთიერთობები 2017

Retroeconomics – Global Challenge for Economic Development

 • ავტორები: Vladimer Papava
 • გამომცემელი: The Market Oracle
 • ტიპი: სტატია
 • გვერდი: 3
ინგლისური ეკონომიკა 2017

Post-Communist Georgia Between Two Alternatives - EU and the EAEU

 • ავტორები: Vladimer Papava
 • გამომცემელი: Center for Strategic and International Studies
 • ტიპი: სტატია
 • გვერდი: 2
ინგლისური ეკონომიკა 2017

Conflicting Threat Perceptions and Securitization of Minority Issue: The Case of Javakheti

 • ავტორები: Eka Metreveli
 • გამომცემელი: CASCADE
 • ტიპი: სტატია
 • გვერდი: 17
ინგლისური უსაფრთხოება 2016

უმუშევრობის სტრუქტურა და სტრუქტურული უმუშევრობა საქართველოში

 • ავტორები: მერაბ კაკულია და სხვა.
 • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 63
ინგლისური, ქართული ეკონომიკა 2016

The Russian Crisis and its Fallout - The Impact on the Eastern Partnership States and Central Asia

 • ავტორები: Kakha Gogolashvili et al.
 • გამომცემელი:
 • ტიპი: პოლიტიკის დოკუმენტი
 • გვერდი: 30
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2015

State of the Fight Against Corruption in the South Caucasus

 • ავტორები: Kakha Gogolashvili et al.
 • გამომცემელი:
 • ტიპი: პოლიტიკის დოკუმენტი
 • გვერდი: 16
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2015

საქართველოს კიბერბარომეტრი ანგარიში

 • ავტორები: ხათუნა მშვიდობაძე
 • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 72
ინგლისური, ქართული ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2015

Региональная Динамика и ее Влияние на Восприятние Ворпоса Бесопасности Менышинствами в Грузии , Трансформирующая Сила ЕС или Как Соглашение Об Ассоциации Изменит Восточную Европу

 • ავტორები: Метревели Екатерина и Гоголашвили Каха
 • გამომცემელი: Грузинский Фонд Стратегических и Международных Исследований
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 26
რუსული უსაფრთხოება 2015

Georgia and Putin's Russia: The Practical Art of Sustaining Independence

 • ავტორები: Giorgi Badridze
 • გამომცემელი:
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 5
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2014

Caucasus Analytical Digest: International Relations in Georgia

 • ავტორები: Eka Metreveli
 • გამომცემელი: Georgian Foundation for Strategic and International Studies
 • ტიპი: სტატია
 • გვერდი: 9
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2014

Eastern Partnership and Convergence with EU Policies in Georgia

 • ავტორები: Kakha Gogolashvili et al.
 • გამომცემელი: Georgian Foundation for Strategic and International Studies
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 40
ინგლისური საერთაშორისო ურთიერთობები 2014

Квемо Картли: Вызовы и Перспективы

 • ავტორები: Екатерина Метревели и другие
 • გამომცემელი: Грузинский Фонд Стратегических и Международных Исследований
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 26
რუსული სოციალური 2014

ხარჯთსარგებლიანობა, როგორც პოლიტიკის ანალიზის ინსტრუმენტი

 • ავტორები: მარეი რიჩარდ
 • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 32
ქართული ეკონომიკა 2014

In Search of Ways for Russian-Georgian Normalization

 • ავტორები: Kakha Gogolashvili et al.
 • გამომცემელი: Georgian Foundation for Strategic and International Studies
 • ტიპი: პოლიტიკის დოკუმენტი
 • გვერდი: 102
ინგლისური, რუსული საერთაშორისო ურთიერთობები 2014

აღმოსავლეთის პარტნიორობა და სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ელემენტები საქართველოში

 • ავტორები: გოგოლაშვილი კახა და სხვა
 • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფონდი
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 52
ინგლისური, ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 2014

On the Laffer-Keynesian Synthesis

 • ავტორები: Vladimer Papava et al.
 • გამომცემელი: Georgian Foundation for Strategic and International Studies
 • ტიპი: პოლიტიკის დოკუმენტი
 • გვერდი: 91
ინგლისური ეკონომიკა 2013

Reforming of the Post-Soviet Georgia's Economy in 1991-2011

 • ავტორები: Vladimer Papava
 • გამომცემელი: Georgian Foundation for Strategic and International Studies
 • ტიპი: პოლიტიკის დოკუმენტი
 • გვერდი: 152
ინგლისური ეკონომიკა 2013

On the Optimal Tax Burden

 • ავტორები: Vladimer Papava et al.
 • გამომცემელი: Georgian Foundation for Strategic and International Studies
 • ტიპი: პოლიტიკის დოკუმენტი
 • გვერდი: 161
ინგლისური ეკონომიკა 2013

Free Movement of Commodities, Investment and People in the Black Sea Region

 • ავტორები: Aslanli Kanan, Gogolashvili Kakha et al.
 • გამომცემელი: Georgian Foundation for Strategic and International Studies
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 126
ინგლისური ეკონომიკა 2013

Джавахети: Вызовы и Перспективы

 • ავტორები: Папава Владимер и другие
 • გამომცემელი: Грузинский Фонд Стратегических и Международных Исследований
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 38
რუსული სოციალური 2013

ქართულ-აფხაზური გამყოფი ხაზის გასწვრივ მცხოვრები სამეგრელო-ზემო სვანეთის მოსახლეობის პრობლემები და საჭიროებები

 • ავტორები: გიორგი თარხან-მოურავი
 • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 38
ინგლისური, ქართული, რუსული უსაფრთხოება 2013

Surveying the Quality of Life Across the Georgian-Abkhaz Conflict Divide

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: Georgian Foundation for Strategic and International Studies
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 38
ინგლისური, რუსული უსაფრთხოება 2013

ქართულ-აფხაზური გამყოფი ხაზის გასწვრივ მცხოვრები სამეგრელო-ზემო სვანეთის მოსახლეობის პრობლემები და საჭიროებები

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 20
ინგლისური, ქართული, რუსული უსაფრთხოება 2013

გენდერული პოლიტიკა გზამკვლევი საჯარო მოხელეებისათვის

 • ავტორები: აბაშიძე თამარ და სხვა.
 • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 44
ქართული გენდერი 2012

დანახარჯი-სარგებლობის ანალიზი, როგორც პოლიტიკის ანალიზის ინსტრუმენტი

 • ავტორები: მარეი რიჩარდ
 • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 32
ქართული ეკონომიკა 2012

ქართველები და ოსები: სანამ შევრიგდებით

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 • ტიპი: პოლიტიკის დოკუმენტი
 • გვერდი: 56
ინგლისური, ქართული, რუსული უსაფრთხოება 2011

The National Security and International Relations Program's Alumni Leadership Conference Newsletter

 • ავტორები: Arkania Natalia
 • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 20
ინგლისური უსაფრთხოება 2011

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ტრანსფორმაცია: პარადიგმის ახლებურად გააზრება

 • ავტორები: გეგეშიძე არჩილი და სხვა.
 • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 92
ინგლისური უსაფრთხოება 2011

Social Relations and Governance in Javakheti, Georgia

 • ავტორები: Eka Metreveli and Jonathan Kulick
 • გამომცემელი: Georgian Foundation for Strategic and International Studies
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 36
ინგლისური სოციალური 2009

The ENP and Conflict Resolution in Georgia

 • ავტორები: Alina Doroftei, Kakha Gogolashvili, Thea Kenchadze
 • გამომცემელი: Crisis Management Initiative
 • ტიპი: სტატია
 • გვერდი: 40
ინგლისური უსაფრთხოება 2009

სამხედრო მოქმედებათა განუახლებლობის გარანტიები: საფრთხის მოლოდინი ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების კონტექსტში

 • ავტორები: ყოლბაია ვახტანგ და სხვა
 • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 185
ქართული, რუსული უსაფრთხოება 2009

საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: Georgian-European Policy and Legal advice Centre
 • ტიპი: პერიოდიკა
ინგლისური, ქართული ეკონომიკა 2008

საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: Georgian-European Policy and Legal advice Centre
 • ტიპი: პერიოდიკა
ინგლისური, ქართული ეკონომიკა 2008

Enhancing Human Security of Internally Displaced Persons in Georgia

 • ავტორები: Gegeshidze Archil et al.
 • გამომცემელი: Georgian Foundation for Strategic and International Studies
 • ტიპი: ანგარიში
 • გვერდი: 83
ინგლისური უსაფრთხოება 2008

Public Policy Knowledge Network

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: GFSIS, CBIE-BCEI
 • ტიპი: სხვა
ინგლისური პოლიტიკა 2008

პროგრამის შეფასების სახელმძღვანელო

 • ავტორები: აჩისონი ერინ და სხვა
 • გამომცემელი: კანადის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 140
ინგლისური, ქართული განათლება 2008

საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: Georgian-European Policy and Legal advice Centre
 • ტიპი: პერიოდიკა
ინგლისური, ქართული ეკონომიკა 2007

საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: Georgian-European Policy and Legal advice Centre
 • ტიპი: პერიოდიკა
ინგლისური, ქართული ეკონომიკა 2007

საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: Georgian-European Policy and Legal advice Centre
 • ტიპი: პერიოდიკა
ინგლისური, ქართული ეკონომიკა 2007

სამუშაოს ანალიზისა და თანამდებობის აღწერის სახელმძღვანელო

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: GFSIS et al.
 • ტიპი: სხვა
 • გვერდი: 81
ქართული სხვა 2007

საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: Georgian-European Policy and Legal advice Centre
 • ტიპი: პერიოდიკა
ინგლისური, ქართული ეკონომიკა 2006

საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: Georgian-European Policy and Legal advice Centre
 • ტიპი: პერიოდიკა
ინგლისური, ქართული ეკონომიკა 2006

ევროკავშირის ინსტიტუტები და პოლიტიკა

 • ავტორები: კახა გოგოლაშვილი, სერგი კაპანაძე
 • გამომცემელი: საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 • ტიპი: წიგნი
 • გვერდი: 224
ქართული პოლიტიკა 2006

Georgian Economic Trends

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: Georgian-European Policy and Legal advice Centre
 • ტიპი: პერიოდიკა
ინგლისური, ქართული ეკონომიკა 2005

Georgian Economic Trends

 • ავტორები:
 • გამომცემელი: Georgian-European Policy and Legal advice Centre
 • ტიპი: პერიოდიკა
ინგლისური, ქართული ეკონომიკა 2004

აღმოსავლეთ პარტნიორობა და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანის პერსპექტივა

 • ავტორები: კახა გოგოლაშვილი
 • გამომცემელი: საქართველოს რეფორმების ასოციაცია
 • ტიპი: პუბლიკაცია
ქართული საერთაშორისო ურთიერთობები 0000
© 2018 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.